is toegevoegd aan uw favorieten.

De aardrijkskunde van de Oost-Indiese Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavia een der klassieke stations, waarvan het klimaat met de uiterste nauwkeurigheid in cijfers is gebracht. Het plan voor een meteorologiese opneming van de archipel, door Bitys Ballot ontworpen bij het in funktie treden van de eerste directeur, Bergsma, omvatte niet alleen de stichting van dit hoofdobservatorium, maar ook van een aantal andere waarnemingstations. Door gebrek aan personeel en velerlei tegenwerking heeft Bergsma slechts het eerste deel van dat plan ten uitvoer kunnen leggen. Alleen voor de waarneming van de regenval zijn later een groot aantal stations opgericht, vooral op Java; in vele streken der buitenbezittingen zijn ze nog te schaars, of ontbreken geheel. De observatie der andere faktoren van het klimaat — temperatuur, vochtigheidstoestand, luchtdruk, windrichting, windkracht — liet men tot voor kort bijna geheel over aan de ijver van partikuliere waarnemers, die onvoldoende bleek voor zulk een reuzentaak. De luchtdrukverdeling over de Archipel is dan ook bijna volslagen onbekend, evenals de afneming der temperatuur met de hoogte, waarvan de kennis in dit equatoriaal klimaat zoo belangrijk zou wezen. De grootste equatoriale mogendheid, wier gebied % van de evenaar omvat, heeft hier een taak te vervullen. Gelukkig dat het belangrikst element voor de kennis der luchtcirkulatie, de richting, kracht en geaardheid van de wind, altans voor de zeeën goed bekend is, dank zij van der Stok's standaardwerk.

De afwijkingen der winden tengevolge van de orografiese gesteldheid, de geaardheid der dikwils krachtige lokale winden, zijn nog nagenoeg niet onderzocht. Een der sterkste schijnt de föhnachtige westenwind te zijn, die over de dorre grassteppe van Padang Bolak waait, het bovendeel van het