is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe methoden in de mechanica der hemellichamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eindpunt komen, en op het oogenblik der botsing daarmee gelijkvormig wordt. Deze uitkomst, die een verband doet vermoeden tusschen twee dingen, die tot nu als geheel verschillend golden, geeft recht te verwachten dat zij tot verdere ontdekkingen zal leiden.

Van de richtingen, waarin tegenwoordig gewerkt wordt, heb ik slechts een tweetal eenigszins uitvoerig kunnen bespreken: het zoeken naar een beter uitgangspunt dan de Keplersche ellips, en het zoeken naar typische baanvormen, d. i. naar particuliere soluties. Het is mij niet mogelijk geweest, en het is ook niet mijne bedoeling geweest, U een ook maar bij benadering volledig overzicht te geven van den tegenwoordigen stand van de mechanica der hemellichamen. Naar vele andere richtingen zoekt en vindt zij uitbreiding, en het uitgestrekte gebied, dat haar door de onderzoekingen van Hill en Poincaré — en misschien moest ik GYLDÉN hier ook bij noemen — is geopend, is nog maar een klein gedeelte in ontginning gebracht. In tegenstelling met het afgeloopene tijdvak, dat als eene periode van concentratie kan beschreven worden , is het tegenwoordige vooral expansief. De oudste aller wetenschappen behoeft voor hare vele eeuwen jongere zusteren niet onder te doen in jeugdige levenskracht.

Edelgrootachtbare Heeren Curatoren! Door het vertrouwen , dat gij hebt getoond in mij te stellen, door mij aan H. M. de Koningin voor te dragen ter benoeming tot het ambt, dat ik thans sta te aanvaarden, gevoel ik mij ten zeerste vereerd, doch tevens gevoel ik