is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe methoden in de mechanica der hemellichamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote mannen tot Kunne ontdekkingen heeft geleid. Er zijn zeer weinige maatschappelijke betrekkingen waarvoor eene wetenschappelijke opleiding in de sterrenkunde wordt vereischt. De astronomie is meer dan eene andere wetenschap aangewezen om bestudeerd te worden om haar zelfs wil, om beoefend te worden als kunst. Het is mijn vurige wensch onder U velen te vinden, die tot deze soort van studie aandrang gevoelen. Van mijn steun kunt gij verzekerd zijn, ik zal U raden zoo veel in mijn vermogen ligt, ik zal trachten U den weg te wijzen, maar Uw doel zult gij niet bereiken, dan door zelf te zoeken, leder moet zich door eigen strijd zijn weg door het leven banen.

Ik heb gezegd.