is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven. Bij het latere overzicht achtte ik echter de grootst mogelijke afkorting gewenscht, voor zooverre deze niet aan de duidelijkheid te kort deed. Ik hoop hierin geslaagd te zijn. Jaarverslagen worden alleen maar aangegeven door den naam (verkort of niet) van den schrijver, met het jaar, waarover het verslag loopt tusschen haakjes.

Aan het hoofd van iedere rubriek is nog eens in beknopten vorm opgave gedaan van de daarin behandelde litteratuur.

Nogmaals zij hier uitgesproken, dat ik mij voor op- en aanmerkingen ten zeerste aanbevolen houd.

Leiden, 1907.

M. JOUSTRA.