is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. B. Hagen. Rapport über eine im Dezember 1883 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba See. Tijds. Bat. Gen. XXXI blz. 329—385 (zie de atdeeling Timoer). Dezelfde. Die Pflanz- und Thierwelt von Deli. Tijds. K. A.

G. 2e S. VU blz. 1-240; Nachtrag blz. 578 (1890). Dezelfde. „Reisebericht." Peterm. Geogr. Mitth. (1883) blz. 42 e. v., 102 e. v., 142 e. v., 167 e. v.

E. A. Halewijn. Geographische en Ethnographische gegevens betreffende het rijk van Deli (1875). Tijds. Bat. Gen. XXII blz. 147—158 (alleen de lijst van kampongs heeft eenige waarde, maar welk een spelling!). Dr. J. F. Hoekstra. Die Oro- und Hydrographie Sumatra's (Groningen 1893), met kaart.

M. JouBtra. Uit de aanteekeningen der Minahassische Onderwijzers. Med. N. Z. G. Dl. 39 blz. 317—327; ald. Dl. 40 blz. 165—180; blz. 289- 308.

Dezelfde. Jaarverslagen (van 1895 tot 1903). ald. Dl. 40 blz.

220-244; Dl. 41 blz. 141 —162; Dl. 42 blz. 292—306; Dl. 43 blz. 325—338; Dl. 45 blz. 1 — 16; ald. blz. 109-119; Dl. 46 blz. 50—62; Dl. 47 blz. 224—229; Dl. 48 blz. 150—162.

Dezelfde. Verslag van een reis naar de onafhankelijke Batak-

landen (1898) ib. Dl. 43, ald. 123—151.

Dezelfde. Een bezoek aan de Rijnsche Zendelingen (1898).

ald. Dl. 43, blz. 236—300.

Dezelfde. Naar 't landschap Goenoeng-Goenoeng (1900) .ald.

Dl. 45 blz. 91 — 101; blz. 165—185; Dl. 46 blz. 357— 372; Dl. 47 blz. 140—165.

Dezelfde. Iets over Bataksche litteratuur, ald. Dl. 45 blz.

91—101; blz. 165—185; Dl. 46 blz. 357—372; Dl. 47 blz. 140—165.

Dezelfde. Het Përsilihi 'mbëlin. ald. Dl. 46 blz. 1—22. Dezelfde. Het leven, de zeden en gewoonten der Bataks (Lezing), ald. Dl. 46 blz. 385—427 (overgenomen uit de Delicourant Nrs- 82—88, 1902).

Dezelfde. Merkwaardige Karo-Bataksche woorden, ald. Dl. 49 blz. 221—250.

Dezelfde. Referaat, gehouden op de Jaarverg. v. h. Ned.

Zend. Gen. 12 Juli 1905. ald. Dl. 49 blz. 355—369. Dezelfde. Karo'sche taalstudiën. Bijdragen Kon. Inst. 7, II blz. 508—531; ald. 7, V blz. 562—590.