is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dezelfde. Uit de aanteekeningen der Minahassische onderwijzers. ald. Dl. 38 (1894) blz.62-85; ald. blz. 227—246.

Dezelfde. Jaarverslag (1893). ald. Dl. 38 blz. 133—185.

Dezelfde. Iets over naamgeving en eigennamen, voornamelijk bij de Karau-Bataks. ald. Dl. 38 blz. 311—338.

Dr. H. P. Wijsman. Lezing over pijlgiften in Ned-lndië. Bulletin Kolon. Museum, Maart 1900 No. 22 blz. 15—17.

Notulen van liet Bataviaasch Genootschap. IV blz. 271 e. v. VI blz. 53, VIII blz. 68, XV blz. 71, XXI blz. 48—49. (Opmerkingen enz. van archaeol. en ethnogr. aard.)