is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nementswege een kaart in bewerking. Ik moet hier nog wijzen op niet voor mij toegankelijke kaarten van een grooter of kleiner deel als bijv. van den Tjingkam-pas c. a., door een sergeantopnemer in 1897 vervaardigd, 1 : 200.00, zeer nauwkeurig, naar wat ik er tijdens de bewerking van gezien heb, en van een door de Delispoor vervaardigde kaart, die ook een deel van de Hoogvlakte nl. Si VII Koeta omvat.)

Van de Westelijke Karolanden — Laoe Hërnoen, Lëng Mëlas (Lijang Belas), en zelfs het aan de overzijde der Laoe Bijang gelegen gedeelte van Goenoeng-goenoeng — ontbreekt elke ook maar eenigszins nauwkeurige kaart. (Het schetskaartje in de Med. N. Z. G. Dl. 51, tegenover blz. 54 geeft iets, maar de ligging bijv. van Sarinëmbah wijkt zoo zeer af van wat de andere kaarten geven, dat men beter doet met te wachten op de verschijning van een kaart van deskundige zijde.)

Wat de beschrijving betreft, ook daar dezelfde leemte, al worden door Brenner, Kruyt en Joustra wel enkele namen van dorpen opgenoemd, die „daar ergens" moeten liggen, terwijl ook Kempees eenige gegevens over dit Westelijk deel geeft, die nergens elders voorkomen.

Voorts is mij opgevallen, dat ook wat de Doesoen betreft, er eigenlijk niets bestaat aan gegevens over de Westelijke oeroengs, o.a. het door den stam „Këmbarën" bewoonde gebied aan de Wampoerivier.

Overzicht der gegevens.

(Wat van minder waarde was of bij anderen beter en uitvoeriger voorkwam, is hier niet opgenomen.)

Doesoen. Brenner. blz. 28—32 (betreft hoofdzakel. XII

Koeta en den bovenloop der Pëtani). De XII KoetaPas; Kruijt Bez. blz. 309—327 betreft Soekapiring van Boeloeli Awar tot Tjingkam, blz. 328—336. De Tjingkam-pas blz. 403—404. De Békantjan-Pas.

Leemten en zeeronvoldoende gegevens.