is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogvlakte.

„Tochten."

Ooenoeng-

(loenoeng.

Fouten in de kaarten.

Hydrographie. Bergstelsel.

Westenberg. „Versl." blz. 6—36, het landschap Si VI Koeta (doesoen) en de Lijang-pas; Hagen „Rapport" blz. 330—336, het aan de Timoerlanden grenzende stuk van de Doesoen; de Boewajapas; dez. Reiseb. blz. 45 e.v., 102 e.v., 142 e.v., 167 e.v., idem; Volz. blz. 421—428 ongeveer als Kruyt; Westenberg, „Wetensch." blz. 50, 52, 54, ongeveer als Kruyt, en nog eenige gegevens omtrent de doesoen in 't algemeen; en vermeldt ook nog de Nëgèri-Pas; Wijngaarden. (1893) blz. 137; Joustra. (1896) blz. 142, korte aardrijksk. beschrijving; blz. 144, hoogte (approximatief) van enkele dorpen boven de zee.

Hagen „Rapport." Hier en daar verspreid een enkele mededeeling; Brenner. blz. 35—36, „Overzicht," namen der bergen, blz. 40—65, tochten door 't Karoland; Kempees. blz. 204 e.v., opgave van plaatsen in 't Karogebied, die totnogtoe nergens elders voorkwamen; Westenberg „Nota" (naar schrijvers eigen verklaring van geen waarde), blz. 109, overzicht der „oeroengs"; dez. „Versl." blz. 36—38, totaal indruk; blz. 54—67, reis door de oeroengs Silo en Lima Koeta; Volz. „Tobasee" blz. 429 e.v., voorkomen der Hoogvlakte, canons; Kruyt. „Bezoek" blz. 328 e.v. Joustra, „Reisversl." blz. 126—150; dez. „Bezoek" 296—300; dez. Goenoeng, blz. 69—90.

Westenb. „Versl." bl. 44, omtrent Baroe Djahe blz. 56, omtrent Sërboe Djandji; Joustra. „Reisverslag," blz. 141, omtrent Soeka Djoeloe, en de vier A//ï-dorpen; dez. Goenoeng. blz. 88, leemte (betreffende Lëng Mülas en Hërnoeri).

Brenner. blz. 149—152; Joustra. Goenoeng, opgave der gepasseerde rivieren; Kempees. blz. 190; Volz. „Tobasee," blz. 438.

Brenner. blz. 148; blz. 381, toelichting der 6 panorama's, op blz. 388; Hagen. „Rapport," Panorama der Bergkette von Deli, nördlich vom Tobasee; Volz. „Tobasee, blz. 438; blz. 445.

Litteratuuroverzicht.

2