is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Geologie.

Opmerking: De bijdragen van den geoloog Volz waren totnogtoe voor mij niet toegankelijk, behalve: W. Volz: zur Geologie von Sumatra, waarin ook het Karogebied ter sprake komt. Na zijn terugkeer in Europa heel onlangs (1907) schijnt door hem een voordracht te zijn gehouden, die waarschijnlijk ook gedeeltelijk op 't Karoland betrekking heeft, (zie T.N.A.Q. 2, XXIV, blz. 483.*) (Stellig hebben ook geheel of gedeeltelijk op dit onderwerp betrekking: Dr. A. Wichman: über die Vulkane v. N. Sumatra, Zeitschr. des Deut. Ges. Bd. 56 (1904). Sammlungen des Qeol. Reichsmus. Leiden I Band Vil Heft 1 (1904) zur Geologie von Nord u. Ost-Sumatra: Die Batakhochflache nördlich vom Tobasee. Men kan wel niet anders verwachten of deze bijdragen van vakmannen moeten van wetenschappelijke waarde zijn. Ik heb ze nog niet kunnen raadplegen.f) Gegevens bij anderen zeer schaarsch en verspreid; wat nogeenigszins waarde heeft, vindt men bij: Brenner; Westenberg. „Verslag" T. N. A. G. 2, XIV; Volz. „Tobasee," ib. XVI; Hagen. „Rapport"; Wing Easton. „Verkenning." (Hier alleen op blz. 107 een particulier bericht van Fennema omtrent de Karolanden.)

Overzicht der gegevens.

Hoogvlakte. Brenner. blz. 152, korte geologische beschrij¬

ving van de Karo-Hoogvlakte (afgebroken door Verbeek's theorie omtrent het Tobameer), blz.

*) Nader blijkt mij dat dit te vinden is in: Sitzungsberichte der Könlglich Preuss Akademie der Wissenschaften 1907 No. VI—VII: Vorlaufiger Bericht über eine Forschungsreise zur Untersuchung des Gebirgsbaues und der Vulkane von Sumatra, in den Jahren 1904-1906. Von Prof. Dr. DR. WILHELM VOLZ, (vorgelegt von Hrn. Branca).

t) Dit Heft I van de Sammlungen is nu in mijn bezit. Schrijver is de geoloog H Btteking. Mijne onderstelling, dat dit opstel van wetenschappelijke waarde zou zijn, bleek juist.