is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vulkanisme en daarmee samenhangende verschijnselen.

Metalen: gegesteenten enz.

Doesoen.

153—154 voortgezet met de beschouwingen van den geoloog Nagel.

Volz. Tobasee blz. 449, theorie omtrent het ontstaan in zijn tegenwoordigen vorm van de Karo-hoogvlakte; blz. 440, verklaring van de eigenaardige formatie van het land ten Zuiden van de Laoe Bijang.

Brenner. blz. 33; 69; Westenberg. Verslag blz. 31; Volz. Tobasee blz. 440—449.

Brenner. blz. 56, 57, 69; Westenberg. Versl. blz. 52; de Haan. Versl. blz. 5.

Hagen. Rapport blz. 337 (eetbare aarde o.a.); Volz. Tobasee blz. 423; Westenb. Versl. blz. 9.