is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vertaling zoo tamelijk; Muller 75—78, opmerkingen over taal en schrift; 79—91, glossarium (tamelijk goed); v. d. Tuuk, Bijdrage, blz.178—181, toont aan de nauwe verwantschap met het Dairisch.

Joustra, Litterat. Med. Dl. 45 blz. 91—101 (raadsels), blz. 165—185 (Poëzie); Dl. 46 blz. 357—372 (Spreekwoorden enz. bilang-bilang); Dl. 47 blz. 140—165 (eenige verhalen); dez. Goenoeng, blz. 86—88, over 't verschil met de taal van Goenoeng-goenoeng. Voorts varia, Dl. 46 blz. 58; Dl. 47 blz. 166—172; Dl. 48 blz. 80—89; Dl. 49 blz. 221—250; Neum, Përminakan, blz. 217—220; dez. Een en ander Dl. 50 blz. 33—37.

Joustra. Schrift en uitspraak (zie algemeene litteratuuropgave); dez. Vertellingen, vier mythischlegendarische verhalen in tekst en vertaling met inleidingen en aanteekeningen: I. Si Laga Man (uit de nalatenschap van J. K. Wijngaarden); 11. Si Adji Doenda Katekoetan; 111. Sarindoe Toeboeh; IV. Radja Këtëngahën; dez. Taalstudiën (over woordherhaling en reduplicatie, telwoorden, voornaamwoorden).

Dez. Karo-Bataksch woordenboek.