is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Verhouding tot buurvolken.

Opmerking. De gegevens hieromtrent zijn zeer schaarsch, en moeilijk systematisch te rangschikken; omtrent de ware verhouding tot de Maleiers (als ras) verkeert men vrijwel in 't onzekere. Tot iets meer zekerheid is men gekomen op 't punt van de betrekking van een deel der Karo-Bataks tot de Drawidische volken van Voor-lndië.

Een overzicht hiervan ga dus vooraf; het overige zal zijn eene opsomming van losse mededeelingen, eenigszins gerangschikt naar de volken, tot wie de Bataks in een of andere betrekking staan.

Litteratuur. Brenner; Müller. Bataksamml.; Kempees;

Westenb., Versl.; Volz. Tobasee; Joustra Pëkoewaloeh; dez. verklaring; Kern. Drawid. Volksnamen; Joustra. Goenoeng.; dez. (1900); dez. lezing; De Haan. Versl.

Overzicht der gegevens.

sëmbiring. Brenner. blz. 200. blijkbaar twee groepen: de eene wordt met Atjeh in verband gebracht, de andere met een goeroe-familie uit Toba.

Joustra. Lezing, blz. 398—397; dez. Pëkoewaloeh blz. 553 556 opmerkingen over den naam Sëmbiring, en de namen der ondermërga's die leiden tot de conclusie: wij hebben hier met Drawidische elementen te doen, die van Atjehsche zijde zijn binnengekomen.

Nader gepreciseerd en boven allen twijfel gesteld door Kern, Draw. Volksn. 358—362. Van die volken zijn ontwijfelbaar vertegenwoordigd : Malayalam (Kar. Mëlijala)1, S'Oliyan (Kar.

1) Ook in Qajo en Alaskomt deze stam voor (Melala of Meiiala: SNOUCK HUROR. Blz. 68).