is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een onderzoek daarnaar alleen theoretisch-historische beteekenis.

't Voornaamste vindt men bij Anderson, Mission; de Haan, Versl. blz. 1 en 2; Westenb., Nota, blz. 110 en 112; Joustra (1900), blz. 60; Veth, Deli, blz. 157 (ontleend aan de Raet, Reize), blz. 162; Joustra, Litteratuur, Med. Dl. 47, 't verhaal van Poetëri ldjo, bl. 162 e.v., inzonderheid de noot. Deze kwestie hangt samen met de verhouding tot het Europ. Bestuur. Of het onlangs gesloten nieuwe contract met den Sultan v. Deli hierin verandering heeft gebracht, is mij niet bekend.

Littcratuuroverzicht.

4