is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brenner, Kaart, 1:250.000. Unabhangige Bataklande (berust voor dit gebied grootendeels op informatie's, maar schijn! toch in hoofdzaak juist te zijn).

Kempees blz. 206—212. Tocht door het Pakpakland, vermeldt onderscheidene dorpen (welker namen, zij het vaak met afwijkende spelling, ook meerendeels op de kaart bij Brenner voorkomen).

B. Geologie.

Volz. Tobasee blz. 476. 't Heele land van Kotosang tot den Dëleng Siboewafên bestaat uit lateriet.

C. Flora, Fauna, Klimaat.

Hieromtrent zeer beknopte mededeelingen: Brenner blz. 349. Rosenberg, Singkel, blz. 453. Volz,, Tobasee blz. 477. Kempees blz. 205, 254.

1). Middelen van bestaan.

Brenner, blz. 368. Zeer approximatieve schatting van het huizenaantal en het bevolkingscijfer der Pakpaklanden (1040 huizen, 26.000 inwoners).

Rosenberg. Singkel. blz. 456, Kempees blz. 198—200.

Rosenberg vermeldt uitdrukkelijk de mais als voedingsmiddel, Kempees zegt: mais komt hier niet voor. (De oplossing van deze tegenstrijdigheid is wellicht, dat Kempees alleen het koude gebied

Bevolkingscijfer.

Voedsel, huisdieren, landbouw, demoralisatie, opium.