is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig diefstal (vg. hierbij Volz, Tobasee blz. 475 welke passus hier in zijn geheel moge volgen : „Ausserdem steht das Aufgefressenwerden als Strafe auf Diebstahl, und zwar wird nicht der Dieb gefressen, sondern sein Sohn; der Dieb aber wird gezwungen mitzufressen. Hat er keinen Sohn, so trifft ihn die Strafe natiirlich selbst. Daher herrscht eine ausserordentliche Sicherheit des Eigenthums; selbst gefundene Sachen rühret niemand an, um nicht in den Verdacht des Diebstahls zu kommen. — Dit klopt met de eenstemmige verklaringen der Karo-Bataks, meermalen mij gedaan).

Polygamie; Rosenb. Singkel blz. 458—459 een notitie om-

erfrecht- trent huwelijk en erfrecht.

I. Godsdienst.

Rosenb., Singkel blz. 459, zeer korte mededeelingen, in hoofdzaak de namen der drie hoofdgoden, die bij Brahma, Vishnoe en £iva vergeleken worden (zie overigens Q.)

Mohamm. pro- Kempees, blz. 193. Mohamm. propaganda van paganda. uit Gëmoentoer (Boven-Singkël).

J. Taal- en Letterkunde.

Rosenberg, Singkel. Blz. 459, waar wordt verwezen naar de tabel (blz. 466—476), die in kolommen naast elkaar geeft: Atjehsche-Singkelsche-Pakpak-Tobawoorden en woorden van de Van der Tuuks Banjak-eilanden. De spelling laat nogal te wenwerken. schen over. Van oneindig meer belang zijn hier natuurlijk de geleerde werken van Van der Tuuk: Bat. Ned. Wdb.; Bat. Leesb. 3e stuk Tob. 1861 waarin ook het Daïri'sch dialect behan-