is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deld wordt; Taalk. aanteekeningen enz. en een paar kleinere tijdschriftartikelen. Dat deze werken behalve hunne verdienste op zuiver taalkundig terrein, ook hunne waarde hebben voor de kennis van het volk in zijn geheel, dat met name het woordenboek encyclopedische waarde heeft, spreekt bij iemand als Van der Tuuk wel vanzelf. Een overzicht van den inhoud zou een werk op zichzelf zijn.

K. Afbeeldingen en platen.

Kempees. tegenover blz. 161 (Sarcophaag in si Témorong), blz. 192 (balei in si Timorong); blz. 200. (Laü Goenoeng).

L. Verhouding tot (resp. invloed van) buurvolken.

Kempees. blz. 200 (kwam reeds onder D. ter sprake); Volz. blz. 466 (zie onder E. anthropologie); blz. 473, groote afgeslotenheid van 't land. Alleen zeer sterk doen zich Atjehsche in vloeden gelden.

M. Verhouding tot (resp. invloed van) het Europeesch Bestuur.

Die invloed wordt eerst van eenige beteekenis in de laatste jaren: Kempees blz. 210, vergadete Sidi Kalang: mededeelingen omtrent Bestuursplannen. Verbod van kannibalisme en slavernij. Voorts nog in 't Naschrift", blz. 260.