is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litteratuuropgave.

J. Anderson. Mission to the Eastcoast. (Zie I. Karo.)

J. Freiherr von Brenner. Besuch bei den Kannibalen Sumatra's. (Zie I. Karo.)

P. A. L. E. van Dijk. Rapport betreffende de Sibaloengoensche landschappen Tandjoeng Kassau, Tanah Djawa en Si Antar (1893), Tijds. Bat. Gen. XXXVIII blz. 145—200. (Eenigszins verward en in herhalingen vervallend; ook niet diepgaand, het gevolg waarschijnlijk van het verloren gaan der aanteekeningen bij den overval.)

Dr. B. Hagen. Eine Reise nach dem Tobah-see '). Peterm. Mitth. 1883. blz. 41—53; 102—105; 142—148; 167—176.

Dezelfde. Rapport über eine im Dezember 1883 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See (met platen, panorama en kaart), Tijds. Bat, Gen. XXXI blz. 329— 385. Dr. Hagen heeft zich hoofdzakelijk bewogen op het grensgebied tusschen Karo, Timoer en Sub-Toba. Hier ligt ook zijn verblijfplaats, Naga Sariboe. Vandaar het tweeslachtige van zijn werk. Hier zal alleen behandeld worden wat op Poerba en het Noordelijk bekken van het Tobameer betrekking heeft.)

Dezelfde. Beitrage zur Kenntniss der Battareligion, Tijds. Bat.

Gew. XXVIII 498—545. (Gedeeltelijk compilatie, gedeeltelijk naar gegevens, persoonlijk ter plaatse verzameld; met groote reserve te gebruiken.)

J. A. Kroessn. Eene reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa (1893), Tijds. Bat. Gen. XXXIX blz. 229—304. (Zeer omslachtig; in verhouding tot de lengte is de inhoud weinig zakelijk.)

Dezelfde. Rapport betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan het Nederlandsche Oppergezag van het landschap Tanah Djawa (1890), ald. XL1 blz. 211—252.

1) In de litteratuuropgave bij I Karo is verkeerdelijk deze volledige titel vervangen door

„Reisebe richt"

Litteratuuroverzicht. 5