is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raja.

Panel.1)

uitzicht van hier op het meer verwijst de schrijver naar het „Panorama". (De zwavelvelden op den Poesoek Boekit zag Hagen van hier niet. Vergelijk over dit duistere punt Wing Easton en Dr. J. F. Hoekstra. Tijds. K. A. Q. 2e S. XIII blz. 77.) Blz. 370. Hagen schat den afstand van D. Pareara tot Balige op „nauwelijks 6 a 7 uren". (Hagen vergiste zich deerlijk! de afstand is + 75 K.M. 't Is zeer leerzaam de achtereenvolgens verschenen kaarten van het Tobameer met elkaar te vergelijken. Naarmate de kennis toeneemt, wordt ook het meer grooter. De beste opgaven zijn die van Wing Easton.) Blz, 371—376, tochtjes in de omstreken van Nagasariboe, beklimming van den Tandoek Bënoewa\ De Raet, Reize blz. 199; blz. 206. Westenb. Verslag blz. 67—82, inzonderheid blz. 80, blz. 96—112 de terugreis, opgave der gepasseerde dorpen; Simon. blz. 23. Kroesen, Reis T. Kassau. blz. 245, zeer korte beschrijving van Poerba.

Westenb. Versl. blz. 82—96; Mededeelingen (ontleend aan het rapport van Helderman), blz. 578, e. v. grenzen (eenigszins onzeker, door veranderingen in de machtsuitoefening); rivierstelsel; bergstelsel. (Ook hier treft mij weer 't voorkomen van de namen Dolok Simbolon en Dëlëng Simbëlin, de eene Timoersch, de andere Karo'sch en hetzelfde beteekenende, maar hier blijkbaar bedoeld als namen voor twee verschillende toppen, gelijk ook o. a. op de kaart van Haver Droeze voorkomende. Ik ben zoo vrij aan een vergissing te denken, gebaseerd juist op 't hooren dier twee hetzelfde beteekenende namen. Ik zelf kon van uit Poerba maar één hoogen top ontdekken; zie ik hierin juist, dan werpt dit een eigenaardig licht op de waarde der mededeelingen!

Westenb. Versl. blz. 82—96; IVleded. Panei

1) In de memorie v. Res. Schaap: Panai; niet te verwarren met het Panei uit J. B- Neumanns bekende werk, gelijk zulks gebeurt Tijds. K. A. G. 2e S. XXIV blz. 34 noot.