is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Godsdienst.

Litteratuur. Van Dijk, Rapp.; Kroesen, Nota; Hagen, Religion; Meded. Panei en RajajSiMON.

Overzicht der gegevens.

Godenleer, Kroesen, Nota, blz. 266—276 (de voorstelling

Cosmogenie. munt niet uit door bizondere helderheid; de schrijfwijze der namen laat ook nog al te wenschen over); Haoen, Religion, blz. 505—506; resumé blz. 539—542, waar ook de invloed van Brahmanisme en Islam ter sprake komt. (Dat de begrippen Invloed van „goed en kwaad" eerst door de „Indische" godswereldgodsdien- jienstleer zouden zijn gekomen, is toch een wel

wat naïeve onderstelling!)

Moh. propa- Van Dijk, Rapp. blz. 150; Meded. Panei en

ganda. Raja, blz. 578; Simon blz. 70; blz. 79; blz. 106—109.

Zendingsarbeid. Simon blz. 91—92 (en zie de Rhein. Miss. Berichte, alsmede de Jahres-Berichte sedert 1904).

J. Taal- en Letterkunde.

Gegevens van wetenschappelijke waarde ontbreken. Weinig belangrijke mededeelingen vindt men: bij Brenner, blz. 329, twee Timoersche liedjes met (foutieve!)vertaling; Westenb., Versl. blz. 7, overeenkomst met het Toba'sch, meer nog met het Mandaïlingsch; Van Dijk, blz. 165 (niet juist is daar de bewering dat het letterschrift het gewone Toba'sche is); Poestaka's, Troembo's (soort van kroniek, naar ik meen iets eenigs in de Bataklanden)'); blz. 150, 155 over 't spreken en verstaan van Maleisch.

') Toch niet zóó eenig als ik dacht. Prof. van Ophuysen deelde mij het volgende mede: „In het N. en Z. Mandaïlingschc heeft men tarombo-, vgl. Minangk. tamba, geschiedverhaal, verhaal omtrent den eersten oorsprong of de eerste verschijning van een bevolking; tamba radja — geslachtslijst, enz.

Litteratuuroverzicht. 6