is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. Afbeeldingen en platen.

Totnogtoe bestaat hiervan heel weinig. Aardige plaatjes in Simon; voorts goede afbeeldingen achter Hagen, Rapp. o.a. de fraai besneden zuil, en in Brenner, op blz. 265 en blz. 284.

L. Verhouding tot en invloed van buurvolken.

Opmerking. Van eigenlijk gezegde buurvolken is weinig of geen sprake in de gegevens, Atjeh uitgezonderd, des te meer van buurstammen en van de verschillende stammen onderling; m.a.w. deze verschillende rijkjes hebben eene geschiedenis, en die zal hier behandeld worden. Natuurlijk, dat dit op sommige punten met adatrecht samenhangt.

Litteratuur. Van Dijk, Rapp.; Kroesen, Reis; dez., Rapp.; Hagen, Rapp.; Simon; Westenb., Versl.; Meded. Panei en Raja.

Overzicht der gegevens.

Van Dijk, Rapp., blz. 167—169, over de landschappen aan 't meer in verband met de „grenskwestie." Staatkundig behooren ze bij Sibaloengoen, geographisch en ethnographisch bij Toba\ de grens op de gouvernementskaart is dan ook geheel foutief. Landschappen, die weer niet tot Sibaloengoen willen behooren. (Een netelige kwestie, die m.i. ook niet vreemd is aan de zeer onlangs