is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litteratuuropgave.

J. Anderson. Mission to the Eastcoast of Sumatra. (Op Toba, d.i.

hier, de bovenlanden van Asahan, hebben betrekking: van het „Journal" — blz. 1 —190— de blz. 130, 134, 135—155, en van „History and Description — blz. 191—357 — de blz. 222—226 (blz. 223 eene aanhaling uit „Captain Forests' Voyages", blz. 38, welk werk mij niet bekend is); blz. 323—325; blz. 326—327.

Q-. van Asselt. Achttien jaren onder de Bataks. Rotterdam (1906?)

A. C. van den Bor. Rapport over eene reis van Tandjong Balei naar de omstreken van Pasir Mendagei. Bovenlanden van Asahan. Tijds. Bat. Gen. XVII, blz. 377—411 (1869). Op door de Bataks bewoonde streken hebben slechts betrekking de blz. 386—404. De beschrijving raakt slechts den buitenkant der dingen, maar is voor de topographie niet geheel zonder waarde.

J. Freiherr von Brenner. Unter den Kannibalen Sumatra's (zie I. Karo).

A. Bruch. Reise nach Lumban Pinasa. Manuscript, in het archief der Rh. Miss. Gesellschaft. Barmen.

Burton en Ward. Verslag van eene reis in het land der Bataks, in 1824, (medegedeeld door wijlen Sir Stamford Raffles; vertaald uit de „Transactions of the Royal Asiatic Society" D. 1.) Bijdr. K. 1. 2, 1, blz. 270—308.

M. Buys. Twee jaren op Sumatra's Westkust. (1886).

Gr. J. J. Deutz. Baros. Tijds. Bat. Gen. XXII, blz. 156—163. (Vg. Notulen Bat. Gen. 1873, blz. 138).

D. Dietz. Krijgsverrichtingen in Toba, gedurende de maanden Juli, Augustus en September 1883. Ind. Mil. Tijds. 1885 I, blz, 413; blz. 525; II blz. 625.

P. van Dijk. Zwartkolen in en nabij de baai van Tapanoeli. Nat. Tijds. v. N. I. XXVI 1864, blz. 41.

P. A. L. E. van Dijk. Nota over Habinsaran. Tijds. K. A. G., 2e S. IX, blz. 477—505. Met recht een „Nota", nl. beknopte mededeelingen van waarnemingen, gedaan op twee reizen, resp. in 1884 en 1890; misplaatst zijn