is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strafrecht.

Oorlogsrecht.

Grondrechten.

Huwelijksrecht.

Van Dijk, Tochtje, blz. 426—427, Vleerwaldt, Aant. blz. 21.

v. Hoëvell, Oorlogvoeren, blz. 439, over den duur van een Batakschen oorlog, en de wijze waarop die gevoerd wordt. (Mij lijkt vreemd, dat nachtelijke overval regel zou zijn, zie echter ook Van Dijk, Habinsaran blz. 487 en Mefrw., Pidari, blz. 27—38,, waar echter telkens van schendingen van het oorlogsrecht sprake is.) Ook strijdig met alles wat mij van Bat. oorlogsrecht, inzonderheid bij de Karos, bekend is, schijnt mij het op blz. 449 medegedeelde over het in brand steken van een veroverd dorp, dat volgens v. Hoëvell adat zou zijn. Verdacht vind ik in elk geval die idjoek-daken, die men gemakkelijk kan oprollen! Zoo zijn ook de typische staaltjes van stelen, aldaar meegedeeld, wel wat sterk gekleurd, vrees ik.

Juister lijken mij de medeelingen op blz. 435— 437 over de oorlogsverklaring, en de „sampah aek," en blz. 444 over spionnen, scheidsrechters en wapenstilstand, hoewel Meerwaldt, stellig betrouwbaarder is: Meerw., Aant. blz. 30—33; dez., Pidari, blz. 27—38; dez., Tooverstaf, blz. 302, alwaar de belangrijke mededeeling: „Door het aanschaffen van een tooverstaf decreteerde zich de ondermarga tot een zelfstandige oorlogvoerende partij of een zelfstandig mogendheidje."

Henny, Gompoelon, blz. 46; Meerw. Aant. blz. 21—22 (wijst op verschil met Angkola).

Meerw. Aant. blz. 24; maar zeer volledig en nauwkeurig is op dit punt: Warneck, Eherecht, welk artikel het raadplegen van andere litteratuur vrijwel overbodig maakt. Een kort overzicht moge hier volgen.

I. blz. 532—536, over het sluiten van het huwelijk, II. blz. 536—537, de echtscheiding, III. blz. 538—540, echtbreuk, IV. blz. 540—542, weduwschap, V. blz. 542—543, veelwijverij.

I. behandelt achtereenvolgens (blz. 532) den koop, de „porboroe", geschenken, huwelijksgift;