is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(blz. 533), de koopsom (boli); tijd en wijze van betaling, verloving, het „morboroe tapang"; (blz. 534), het „mahiempc", de „ultima ratio" der armen, gelijk de schrijver het noemt; het „mangabing"; (blz. 533), de „oepa lioendoel"; wat gebeurt als de vrouw sterft zonder een zoon gebaard te hebben; wijziging der adat op dit punt!

II. Echtscheiding principieel niet mogelijk, feitelijk menigvuldig; schrijver noemt hier vier punten. (Bevreemdend lijken voor ons punt 3 en 4, waar sprake is van verbreking der verloving; voor den Batak beteekent echter de verloving meer dan bij ons, zij heeft rechtsgevolgen. Eenigszins analoog is het in Engeland strafbare feit van „verbreking der trouwbelofte.")

III. Echtbreuk, hier worden 6 gevallen genoemd.

IV. Weduwschap. Het „leviraatshuwelijk" in meer of minder zuiveren vorm. Is er een zoon, dan is het niet noodig, dat de weduwe hertrouwt.

Zie voorts nog Meerw. Gebruiken UI blz. 15, id. blz. 114, en dez. Matriarchaat? blz. 206, alwaar de verrassende mededeeling, dat het naar veler getuigenis vroeger, toen het volk nog klein was, geoorloofd was de dochter van vaders zuster tot vrouw te nemen. Wat Meerwaldt hier verder zegt: „zulke verhalen(nl. eenige door hem vermelde legenden omtrent paren, die in bloedschande met elkaar leefden) zijn toch zeker met geen ander doel verdicht, dan om een ingeworteld gebruik bij het volk gehaat te maken," is wel een erg gezochte verklaring, Men vraagt zich af, wat voor belang die „verdichters" er bij hadden, om aan zoo'n gebruik een einde te maken. Ik voor mij (maar dit is geheel mijn persoonlijke opvatting) zie in die verhalen verbasterde en onkenbaar geworden mythen. Denk aan den „tooverstaf!"

■rfrecht. Meerw., Aant. blz. 26 (vg. hierbij de voor de

Christenbataks gemaakte bepalingen ten opzichte van meisjes); Warneck, Eherecht blz. 541.

Varia. Müller, Bataksamml. blz. 14, alleen de vorst