is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Excursies.

Samosir.

Koffiecultuur.

bepalen tot verschillende verspreide mededeelingen en gegevens, die anders licht aan de aandacht zouden ontsnappen, met één belangrijke uitzondering echter, nl. de expeditie tegen Asahan, waarover de studiën van Kielstra, die op Sum. Westkust betrekking hebben, uit den aard der zaak zwijgen.

Litteratuur. Van Dijk, Habinsaran; dez., Uitwatering; dez., Excursie; dez., Tochtje; Van den Bor, Rapp.; Kroesen, Asahan; Meerw., Aant.; Schaap, Memorie.

Overzicht der gegevens.

Van Dijk, Habinsaran blz. 482, doel der zending van Van Dijk in 1884 vredelievend; blz. 490—492, excursie naar Oeloe Hoewaloe (hoofdzakelijk Loemban Pinasa; in mijn bezit een manuscript-kaartje van dien tocht); dez., Uitwatering, blz. 649, eigenaardige verhouding der landschappen oostelijk van Lagoe Boti tot het Gouvernement (in 1891 nl.); het halfslachtige van dien toestand; dez., Excursie, blz. 464—466, uiteenzetting van den toestand in Toba in 1889; overzicht der politieke en militaire gebeurtenissen sinds 1883, het jaar van de krijgsoperatiën tegen Singa Mangaradja; in 1887 tuchtiging der landschappen westelijk van Lintong ni Hoeta si Hambing (zie de kaart); dezelfde landschappen bezocht en gedeeltelijk getuchtigd in 1889; blz. 366—479 en blz. 431—489, de krijgsoperaties, politieke aanraking (er door heen gevlochten opmerkingenen mededeelingen van topographischen aard).

Dez., Tochtje, blz. 421, de hoofden van Samosir riepen de bemiddeling in van den Controleur van Toba (1894); onwil van Ompoe Somba Debata; in 1896 nogmaals een poging tot bemiddeling; blz. 426, te Harijang Dja iemand uit het blok bevrijd.

Mefrw., Aant. blz. 38, de handel in koffie uit