is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T. J. Willer. Verzameling Battasche wetten en instellingen in Mandhéling en Pertibi; gevolgd van een overzicht van land en volk in die streken. Tijds. N. I. 1846, II blz. 145—424.

Résumé's van het onderzoek naar de regten, welke in de Gouvernementslanden op Sumatra op de onbebouwde gronden worden uitgeoefend, 1872. 2e gedeelte. Bataklanden blz. 34—64, en 3e gedeelte, Maleische en Bataklanden (Beantw. der vragen B. XI, G IV, D IV, en E), blz. 65—81. | Bestaat hiervan ook een latere, aangevulde uitgave?]

Notulen van het Bataviaasch Genootschap II, blz. 178; X, blz.

152; XXVI, Bijlage VIII en XLIII; XXVII, blz. 95; XXVIII, blz. 78; XXXI, blz. 4.

Geïllustreerd Zendingsblad voor het Huisgezin. Uitgave van het Java-Comité. (Zending in Angkola.) [De Doopsgezinde vereeniging, werkzaam o. a. in Pahantan, heeft geen eigen orgaan.]