is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De namen althans zijn daar niet te vinden ;blz.

Wegen. 445—446, de wegen: nl. de groote postweg, en enkele wegen voor den afvoer van koffie; voorts een paar voetpaden; blz. 447, opgave der Landschappen landschappen, en hun verdeeling in koeria's. (De enz- namen in het artikel, en die op de kaart, ongezien

nog de „verbeteringen", verschillen nog al eens van elkaar. Blijkbaar ten deele een gevolg van het bezigen van verschillende talen; Prof. v. Ophuysen althans merkte hierbij op: Mand. Piongot — Oei. Piongè', vgl. Mal penféngat Min. pinjangè'.)

Plaatsen. Blz. 448—449, voornaamste plaatsen.

B. Geologie.

Litteratuur. Fennema, Beschrijving; Muller en Horner, Onderzoekingen ; Heyting, Mand.; Kielstra, Westk.; van Dijk, Inleiding.

Overzicht der gegevens.

Opmerking. Uit den aard der zaak staat het werk van den

vakman, van Fennema, hier bovenaan. Ook Muller en Horner hebben zich vooral met geologische waarnemingen beziggehouden, waarvan bijna elke bladzijde der „Onderzoekingen" getuigt. Tegenover de vollediger opgaven bij Fennema is echter een nader overzicht hunner gegevens niet noodig.

Fennema, Beschrijving, blz. 158 e. v., eerst Litteratuuropgave, litteratuuropgave. miiller en horner niet altijd duidelijk bij de gesteentebeschrijving; blz. 159, J unghuhn's werk voor de geologie van veel minder waarde dan zijn werk over Java; blz. 160, Junghuhn's petrographische beschrijving

Litteratuurovcrzicht. 9