is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van belang, omdat het de bij alle verscheidenheid bestaande éénheid van levensbeschouwing en rechtsbewustzijn bij de onderscheiden Batakstammen (volken) bewijst. — Waar ik dus iets als „onjuist" heb aangegeven, steunt dit mede op het oordeel van bovengenoemde bevoegde zijde.

Litteratuur. Heyting, Mand. blz. 292—313; Ris, Mand., XIX en XX, blz. 502—518; blz. 518—526; Willer, Mand. en Pert. blz. 313—353 (waarvan echter sommige mededeelingen reeds onder F. Ethnographie, zijn besproken, andere onder H. Adatrecht, vermeld zullen worden); v. Ophuysen, Poëzie; en voor vroegere toestanden: Osthoff, Fragmenten; Francis, Herinneringen.

Overzicht der gegevens.

'/wangerschap, geboorte, eerste levensdagen enz

Tandenvijlen ; besnijdenis.

Verkeer van jongelingen en meisjes.

Verloving en huwelijk.

Heyting, blz. 292, bevalling en behandeling van de vrouw daarna; blz. 293—294, over naamgeving (onjuist!); hetzelfde Ris, blz. 503—505; Willer, blz. 337—339, iets over namen en het niet mogen (en willen) noemen van eigen naam of dien zijner ouders enz.

Heyting blz. 295, (niet geheel juist), Ris, blz. 506.

Over „marmajam" en „martandang": Willer, blz. 313—314; Ris, blz. 507; v. Ophuysen, Poëzie, blz. 513 (waar blijkt, dat, in tegenstelling met wat Willer c.s. beweren, dit niet zoo „platonisch" toegaat).

Ris, blz. 508, ontstaan der verloving; het geven van een slavin tot vrouw vervangen door het „marbagas di pardagangan"; adat-huwelijk; verboden verbintenissen (zie onder adatrecht); blz. 509—511, huwelijksformaliteiten en eene opsomming (a—q) van wat er buiten de eigenlijke koopsom nog noodig is; 512—513 de eigenlijke huwelijksvoltrekking, het geven vaneen „gorar" (?); Heyting, blz. 305 zegt, dat de echtgenoot nu de „gorar", van zijn grootvader of een der oudooms