is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dez., Poëzie, en vindt men nog enkele mededeelingen bij: Willer, tegenover blz. 390, twee tabellen met toelichting, en een derde tabel met enkele zinnetjes; Heyting, blz. 317, iets over de uitspraak. Een overzicht der gegevens is hier overbodig. Voor de taal der Loeboes zie men het in de rubriek Anthropologie genoemde opstel van v. Ophuysen.

K. Afbeeldingen en platen.

Hieromtrent is mij niets onder de oogen gekomen.

L. Verhouding tot en invloed van buurvolken.

(Geschiedenis.)

Opmerking. Zondert men de Loeboes (waarover beneden) en de Padri's (Padri-oorlogen, waarover o. a. Kielstra zeer uitvoerig) uit, dan zijn de gegevens zeer schaarsch.

Litteratuur. Heyting, Mand.; Willer, Mand. en Pert.

Overzicht der gegevens.

Hindoe-invloed. Heyting, blz. 211; maar vooral de Notulen van het Bat. Genootschap. (Zie de opgegeven plaatsen in de „litteratuuropgave." Niet onwaarschijnlijk bevatten deze nog meer, dat aan mijn aandacht is ontsnapt.)

Andere volken. Heyting, blz. 227; de oorspronkelijke bevolking grootendeels vermoedelijk van „Toba'sche" afkomst, is ten deele door „Maleiers" (hoe is dit zeer rekbaar begrip hier te verstaan?)

Literatuuroverzicht. 10