is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de Mand. hoofden; beroep op het Ned. volk, tot eindelijke afschaffing van slavernij en pandelingschap.

Van Dijk, Rapp. Loeboe, blz. 151 — 161, wat hen onderscheidt van de Bataks; opgave der koerija's en kampongs, waar Loeboe's wonen; hun aantal; opmerkingen over afkomst, geschiedenis, leefwijze enz.; het gevoelen van Willem Iskandar, dat ze oorspronkelijk op Malakka thuis behooren (wat overeenstemt met Neumann's opvatting, zie Afd. VI); verhaal van hun vestiging aan de Aek Mata, welk verhaal m. m. is als bij Van Ophuysen, Loeboes, die wel het uitvoerigst en nauwkeurigst is: blz. 88—100 geeft het verhaal van een Loeboe zelf omtrent de oudste woonplaats op Sumatra; de uitzwerming in vier afdeelingen; vermoeden dat Loebis (marganaam) eene opzettelijke verbastering is van Loeboe; verhaal van de vestiging aan de Aek Mata; de Loeboe's waren geen slaven (wat nader blijkt uit het voorgevallene bij de vrijverklaring); inlandsche verklaring omtrent de verspreiding der Loeboe's; schrijvers gissing dat loeboe - Minangk. loeboeh; niededeelingen over taal, zeden, gewoonten enz.; blz. 526—554, hun taal.

M. Verhouding tot en invloed van het Europeesch Bestuur.

Opmerking. Het spreekt vanzelf, dat, waar deze streken reeds tientallen van jaren onder ons Bestuur staan, het eigenlijk een onbegonnen werk is (althans een omvangrijk werk op zich zelf), een overzicht te geven van dien Bestuursinvloed, van tal van maatregelen, voorschriften, verordeningen, die dagelijks bijna vermeerderen, en waarvan een der belangrijkste uit den jongsten tijd is; de vorming van één enkele onderafdeeling Mandaïling (samen-