is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Industrie en kunstvaardigheid.

Spelen, muziek, dans.

Voedings- en genotmiddelen.

„Wetenschap."

beschrijving van kruit-fabricatie; het vervaardigen van wapens is onbekend.

Zie hierover het medegedeelde onder Industrie in de rubriek „Voorwaarden enz., van bestaan," en zie ook boven onder sieraden.

Blz. 278—284, 't opgeven van raadsels (waarbij iets over het martandang, het bezigen van bloemrijke en zinnebeeldige taal, de beteekenis van de sirih, welke zaken ook onder „zeden en gewoonten te brengen zijn; verschillende kinderspelen, hieronder het martoelboe (waarbij te vergelijken het ërlëlboch gedurende het Pëkoewaloeh bij de Karo-Bataks!); dobbelspel, hanengevechten, dansen (manortor, sangijang idar, sile); waaruit een orkest bestaat.

Blz. 263—266 (komt vrijwel overeen met wat daaromtrent van alle Bataks algemeen bekend is).

Blz. 519—528 handelen over geneeskunde en geneesmiddelen; blz. 519—522 is een duidelijk betoog, dat deze „wetenschap" grootendeels verband houdt met de „godsdienstige" opvattingen, vandaar óók op het gebied der geneeskunde het optreden van datoe en sibaso (zie onder „zeden en gewoonten); blz. 523—528 geven een lijst van de voorkomende ziekten en de daartegen aangewende geneesmiddelen; blz. 528—542 handelen over tijdrekening, en wat daarmee in verband gebracht wordt; 't gebruik van porhalaün (kalenders), het berekenen van gunstige dagen enz. (Deze beschrijving is om hare uitvoerige uiteenzetting en toelichting door voorbeelden wel het beste dat mij over dit onderwerp onder de oogen gekomen is. De afbeelding van den porhalaan tegenover blz. 530 is zeer duidelijk; ten deele houdt dit onderwerp ook verband met de godsdienstige voorstellingen en behoort als zoodanig ook in de rubriek „zeden en gewoonten").