is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. Zeden en gewoonten.

(Zie ook hierbij de opmerking in Afd. I. Karo, gemaakt.)

Geboorte, naam geving enz.

Besnijdenis, tandenvijlen.

Verkeer der jongelingen en meisjes.

Huwelijk.

Lijkbezorging.

Overzicht der gegevens.

Neum., Pane IV, blz. 459—514 handelen grootendeels over zeden en gewoonten, maar wat huwelijk, dood, oorlog, kannibalisme betreft, behooren sommige mededeelingen thuis in de rubriek „Adatrecht."

Neum., aid., blz. 464—465. vriiwel ovprppnkn-

mende met wat men bij andere Batakstammen vindt. - Blz. 459 over de besnijdenis, die (althans naar beweerd wordt) een oude instelling is; ook bij vrouwen heeft ze plaats (dit, alsmede dat ze „een eenigszins feestelijke gebeurtenis" is, wijkt af van wat mij van de overige Bataks bekend is); blz. 460—462, een uitvoerige, met teekeningen toegelichte beschrijving van het tandenvijlen; de verschillende methode s; het kleuren met badja.

Neum., Pane III, blz. 239, het verlaten der ouderlijke woning voor de bagas na godang of de bagas podoman door de huwbare meisjes; de groote vrijheid, haar toegestaan.

Dez., Pane IV, blz. 475-480, uitvoerige beschrijving van het tot stand komen van een huwelijk (al de andere mededeelingen vinden beter een plaats bij „Adatrecht").

Aid. blz. 495—503, bespreking van de blijkbaar niet scherp belijnde denkbeelden omtrent den dood; uitvoerige vermelding van wat er zoo al vastzit aan den dood en de begrafenis van een aanzienlijk hoofd, waarbij zeer op den voorgrond treedt het enorm aantal te slachten karbouwen tijdens de verschillende „bedrijven" der lijkbezorging; voorts mededeelingen over het ver-