is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz. enz.; § 12 (blz. 297—298), over moord-en doodslag; § 13 (blz. 299), over vergiftiging; § 14 (blz. 300), over verwonding; § 15 (blz. 301) over verkrachting; § 16 (blz. 301—305), over ontucht en overspel; § 17 (blz. 306), over bloedschande; § 18 (blz. 306—307), over valsche getuigenis; meineed kan niet berecht worden ;§ 19 (blz. 307), over laster en beleediging; § 20 (blz. 308—309), over brandstichting; § 21 (blz. 309), over diefstal.

Oorlogsrecht. Dit wordt (zeer vreemd!) hier niet behandeld,

maar men vindt hieromtrent vrij uitvoerige mededeelingen Neum. IV, blz. 503—509. De beschrijving geldt den toestand vóór den Padritijd. Nu heeft ze feitelijk alle actualiteit verloren. (Zie boven blz. 160 )

I. Godsdienst.

Overzicht der gegevens.

(Zie voor animisme enz. onder zeden en gewoonten.)

Neum., Pane III, blz. 285, over de snelle uitbreiding van den Islam in dit gebied; blz. 289, over de verschillende „Debata", waarnaast (blz. 291) de „Hindoesche" godheden. Vermelding verdient nog, dat volgens Neum. (blz. 285) Dr. Hagen het heelemaal mis heeft.

J. Taal- en letterkunde.

Overzicht der gegevens.

Neum., Pane IV, blz. 542—543; over de vier dialecten; groote invloed van het Maleisch.