is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. Afbeeldingen en platen.

Behalve een paar fraaie afbeeldingen van gëndi's in v. Hasselt, Pottenbakkerij, is mij niets hoegenaamd onder de oogen gekomen.

L. Verhouding tot en invloed van buurvolken.

(Geschiedenis.)

Opmerking.

Inleiding.

Loeboe's.

Vroegste geschiedenis.

Ook hiervoor verschaft Neumann wel de meeste gegevens, al vindt men omtrent de Padri-oorlogen natuurlijk bij verscheiden schrijvers bizonderheden. Wat aan Neumanns mededeelingen speciaal omtrent deze zaak bizondere waarde verleent is, dat zijne mededeelingen berusten op wat lieden vertelden, die zelf een werkzaam aandeel in de Padri-oorlogen hebben gehad.

Overzicht der gegevens.

Neum., Pane II, blz. 5—23 is een inleidingen geeft een overzicht van de geschiedenis der Bataksch in het algemeen, is voor de oudste geschiedenis natuurlijk compilatie-werk, vermeldt verschillende hypothesen, die hij voorshands alle afwijst, en geeft een eigen hypothese omtrent de Loeboe's. (Zie verder over de Loeboe's nog dez. Pane III blz. 252—255.)

Blz. 23—35, de vroegste geschiedenis van het stroomgebied; verwijzing naar Willer; blz. 24, belangrijke opmerking over de geringe betrouwbaarheid der genealogieën en de stamboomen der hoofden (zie ook de kostelijke noot op die bladzijde); toch moeten die genealogieën uitgangspunt zijn, licht dit nader (blz. 25—26) toe met de marga's Nasoetion en Loebis; blz. 27, over de „fictie' van het bevolkt worden dezer streken voor 12 a 15 geslachten; blz. 30, conclusie;