is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukje daarvan, grondrechten hoofdzakelijk, betrekking hebben, meerendeels onbeantwoord zijn gebleven, of met zeker voorbehoud werden behandeld. Wel zijn enkele hoofdbeginselen den schrijvers duidelijk, maar zoodra men in bizonderheden afdaalt en zich vragen stelt aangaande scherpbegrensde gevallen, kan men, beschikkende over het bestaande materiaal, ze niet beantwoorden. Deze korte aanduiding moge voldoende zijn om aan te toonen hoezeer nauwgezet plaatselijk onderzoek door deskundigen, noodig is. Reeds wordt getracht om wat met de vragenlijst in zake landbouw begonnen is, voor een bepaalde streek (de KaroBataklanden) aan te vullen en te voltooien, door het laten verrichten van een persoonlijk deskundig onderzoek.

Moge dit voorbeeld, en deze toelichting eene aansporing zijn voor allen, die wat voor deze zaak voelen en in de gelegenheid zijn iets in de aangewezen richting te doen. Indien dit „Litteratuuroverzicht hun daarbij een niet al te gebrekkige wegwijzer mocht blijken te zijn, zou dit meer dan eene vergoeding wezen voor het niet altijd opwekkende en dankbare werk, aan de samenstelling daarvan verbonden.

Aanvulling der Litteratuuropgave.

F. C. Arende. Beantwoording der vragenlijst over den landbouw in de Bataklanden.

(betreft a. Toeka Dolok en — Holboeng c.a.

b. Pasariboe Dolok en — Holboeng c.a.) P. H. Botellho. Hetzelfde (betreft Oeloe Baroemoen). J. Dammerboer. Hetzelfde (betreft Angkola djoeloe).

W. Metzier. Hetzelfde (betreft Silindoeng c.a.)

P. C. Schütz. Hetzelfde (betreft het plateau van Sipirok).

Soetan Endar Bongsoe. Heizelfde (betreft Mandaïling).

Soetan Oloan. Hetzelfde (betreft Mandaïling).