is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der landen": „Gheen ander staten te kennen als gheestelijcken, edelen ende eygenerfden nae het oude recht" en verklaren ze, met te kunnen toestaan, „dat de steden besonderlijck als een anderhdt ende deel des landts verscheyden van de gedeelten, daer sy inne lagen," zouden verschijnen '). Slechts enkele overtroffen in aantal inwoners de groote dorpen; in 1550 verklaart het platteland, dat zii „voor de meeste part onvaste steden sijn, nergens by zoo goet groet ofte populoes als vele dorpen van dese platte landen ). 't Ligt voor de hand, dat hier weinig trekken gevonden zullen worden, welke het beeld van bijna iedere stad zoo typisch vertoont en waarop in de volgende bladzijden van eene bepaalde zijde het liclit

vallen zal.

1) Schotanus, Do Geschiedenissen van Friesland, 1660, blz. 829.

-1) Uit een bundel afschriften van dat jaar, waarin de steden verzoeken beperking van nering en ambacht op 't platteland, aanwezig in het Bgksarchiet te

Leeuwarden.