is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegel met opschrift gevonden te Holdoorn, onder Groesbeek. Versl. en Meded. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 2 R. D. XII.

[Heldring, G. O.] Römische Alterthiimer in Wielder und Holdeurnt. Bonn. Jahrb. XXI en XXII.

Janssen, L. J. F. Een Romeinsch toiletdoosje uit de 2' eeuw, aan den Waaloever bij Nijmegen gevonden. Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh. 1850, D. VI.

Dit voorwerp bevindt zich thans in het Gemeente Museum.

— — — Bericht über drei alte bei Nimwegen gefundene Flaschen. Thür. Verein. Neue Mitth. B. V.

Schneider, J. Die römische Niederlassung in Holledorn und der Teufelsberg, bei Nymwegen. Bonn. Jahrb. B. XXVII.

Beschrijving van de Gemeente-Verzameling te Nijmegen, van gedenkteekenen van Vóór-Germaanschen, Germaanschen en Romeinschen oorsprong, en van lateren tijd. 2e druk. Nijm. 1873, 8".

Eenige voorwerpen van Romeinschen oorsprong uit de Gemeente-Verzameling op het raadhuis te Nijm. beschreven door de commissie ter bewaring van gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst. Bijdr. voor Vaderl. Geschied, en Oudheidk. N. R. IV.

Krul van Stompwijk, J. V. W. en Scheers, J. H. A. Beschrijving van de voorwerpen van Germaansch-Celtischen en Romeinschen oorsprong, en van lateren tijd, uitmakende de Gemeente-Verzameling te Nijmegen. Nijm. 1864, 8°.

Hetzelfde. Tweede druk. Nijm. 1878.

Abeleven, Th. H. A. J. en Voorthuijsen, A. M. van, Derde druk, 1890.

Abeleven, Th. H. A. J. en BJjleveld, C. G. J. Vierde druk. Nijm. 1895.

Schevichaven, H. D. J. van, Onze Romeinsche oudheden en verzamelingen daarvan. Penschetsen uit Nijm. Verleden. D. II. 1901.

— — — — De Winseling. Penschetsen III.

Romeinsche Oudheden te Nijmegen gevonden worden verder in het

algemeen besproken in Scriverius. Tab. antiq. Batav. p. 197—206;