is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verduytst, waerom het my goet heeft gedacht, deselve te oversien ende met een aengeboorene vryheyt daer het behoorde, oock te veranderen ende op sulcke wijse nu te voegen by de Chronijck of liet gedenck-boeck van de oude Stadt der Batavieren." Aldus in de Voorrede Chronijck, bl. 5.

Pontanus, J. I. Neomagum. Historia Gelrica. 1639, p. 28. Met

vogelvlucht plan.

Slichtenhorst, Nymegen. Geldersse Geschiedenissen. 1654,

bl. 33. Met vogelvlucht plan.

Nijmegen. [Wagenaar, J.] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden D. III. Gelderland, bl. 198—225. 1741, 4°.

Arkstée, H. K. Nymegen, de oude hoofdstad der Batavieren, in dichtmaat beschreven, en met aanteekeningen, de oudheden van de stad en die van het Quartier van Nymegen, betreffende, opgeheldert. Met printverbeeldingen. Amst. 1733, 8°.

— Hetzelfde. 'sGravenh. 1738, 8°.

— Hetzelfde. „Veel vermeerderd en verbeterd"

[door J. in de Betouw]. Nijm. 1788, 8".

Hoet Jz., C. ten, Het Geldersch lustoord, of beschrijving van Nijmegen en derzelver omstreken, met Geschieden Oudheidkundige bijzonderheden. Nijm. [1825] 8". — — — — — Tweede verbeterde en vermeerderde druk. Nijm. [1826] 8°.

[ — — —] Handboekje voor reizigers welke vermaaks-

halve de stad Nijmegen en haren omtrek bezoeken. Nijm. 1828, 8".

Buurman, J. Aardrijkskundige beschrijving der stad Nijmegen. Nijm. [1829], 8".

Wandelingen in de stad Nijmegen en hare omstreken. Met

12 naar de natuur geteekende platen. Nijm. 1836, 4". Promenade pittoresque dans la ville de Nimègue et ses environs; avec douze gravures dessinées d'après nature. Nim. 1836, 4".

Clemens, C. H. De stad Nijmegen en derzelver omstreken. Met platen. Nijm. 1837, 12°.

Tweede druk 1839, 12°.

Nimègue et ses environs. Manuel a 1'usage

des étrangers. Nim. 1838, 12°.