is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schevichaven, H. D. J. van, Het Nijmeegsche Raadsel en de eerste politieagenten. Pensehetsen. D. I.

Rutgers, C. P. L. De Oudheid van het zoogenaamde NijmeegscheRaadsel.Bijdr.cn meded. derVer. „Gelre". D. VII.

Schevichaven, H. D. J. van, De Klok in de voorzaal van het Raadhuis. Pensehetsen D. I.

Keizer Karei en zijn klok.

Pensehetsen. D. I.

Spronckshuis en het eerste Weeshuis. Pensehetsen. D. I.

Besluiten, verslagen, enz. betrekkelijk de godshuizen te Nijmegen, opgemaakt door burgemeester en wethouders der gemeente Nijmegen, 29 April 1856. z. j. of pl.

IHaverkamp C. C.] Geschiedkundig verslag der voornaamste bijzonderheden, rakende de tegenwoordige weeshuizen, binnen de stad Nijmegen. Nijm. 1838, 8°.

Noviomagus. Verzameling eener Geschiedenis met (sic) de beide Weeshuizen te Nijmegen, in de eerste helft der 19e eeuw, z. j. of pl. (1844) 8°.

[Nijhoff, P.] Schets der lotgevallen van het voormalig burgerkinderen Weeshuis en arme-kinderenhuis, nuProtestantsch kinderen weeshuis en Roomsch-Katholiek weeshuis; uitg. bij de viering van 300 jarig bestaan van het eerstgenoemde gesticht, op den 1 Mei 1860. Nijm. 1860. m. pl. 8°.

IRanitz, S. M. S. de], Herinnering aan de feestviering in de beide weeshuizen te Nijmegen, op den le Mei 1860. Nijm. 1860, 8".

[Nijhoff, P.] Eenige schetsen uit de huishouding van een Geldersch armengesticht te Nijmegen. Geld. Volksalm. 1861. (Het Weeshuis).

Verordening op het beheer en bestuur der beide Weeshuizen te Nijmegen. Nijm, 1875. 8°.

Nispen tot Sevenaer, O. van, De Weeshuis-quaestie te Nijmegen. Nijm. (1901) 89 bl. 8°.

[Scheers van Harencarspel, R.| Het oud burgeren gasthuis te Nijmegen, een stedelijk gesticht en het eigendom der burgelijke gemeente 1836, 8°.

Tweede Druk. Nijm. 1867.

[Haverkamp, C. C.] Geschiedkundig verslag nopens den