is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorsprong de instelling en het beheer van het gesticht, het Oud Burgeren Gasthuis. Nijm. 1838, 8°.

Voorstel van den heer Mr. A. F. C. van Trojen, nopens het Oud burgeren gasthuis, gedaan in de vergadering van den 5 April 1867, met rapport van de raadscommissie van 30 Dec. 1867. 8°.

Verordening op het beheer en bestuur van het gasthuis, binnen de gemeente Nijmegen. Nijm. 1868, 8°.

Bijleveld, F. C. Iets over het oud-burgeren gasthuis te Nijmegen. Nijm. 1871, 8".

Onderzoek naar de bestemming van het oud-burger gasthuis, door de meerderheid der Commissie aan den Raad uitgebracht, IS Febr. 1872. Nijm. 1872, 8°.

Verslag van de minderheid der commissie, in zake oudburgeren gasthuis te Nijmegen. Nijm. 1872, 8°.

Nader verslag van de meerderheid der commissie, 14 Maart

1872. Nijm. 1872. 8°.

van de minderheid, 22 Maart 1872. 8°.

Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Gelderland, van den 12 Junij 1872. Nijm. 1872, 8°.

— — van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 27 Junij 1872. Nijm. 1873, 8".

Voorstel van den Burgemeester, voorzitter van den Raad der gemeente Nijmegen, gedaan in zijne openbare vergadering van den 25 Julij 1873. Nijm. 1873. 8°.

Rapport der raads-commissie benoemd in de vergadering van den Gemeenteraad te Nijmegen, op den 8 Augustus

1873. 8".

Extract uit het raadsignaat der stad Nijmegen over den jare 1739.

Pabst van Bingerden, J. M. van, De Gasthuis-kwestie te Nijmegen. Nijm. 1873. 8°.

[Bijleveld, F. C.] Het oud-burgeren gasthuis, gelegen aan de Molenstraat te Nijmegen (I) Nijm. 1873. 8".

Het oud-burgeren gasthuis, aan de Molenstraat, te Nijmegen (II) Nijm. 1874, 8".

Oud-burgers buiten de stad Nijmegen wonende, kunnen niet door het Oud-burgeren gasthuis bedeeld worden. Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Gelderland van den 14 April 1875, 8°.