is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorstenleven in de 16" eeuw. (Karei van Egmond te Nijmegen). Penschetsen. D. III.

Nijmegen en Karei van

Egmond. Bijdr. en meded. van „Gelre" D. IV. Nijmegen en zijn krijgstoerustingen onder Willem van Gulik (1538—1541). Bijdr. en meded. van „Gelre". D. VII.

Guyot, P. C. G. De eerbewijzing in 1546 te Nijmegen aan Keizer Karei V betoond, en diens eerbiediging van een • der privilegien dier Stad. Geld. Volksalm. 1850.

Scheers, J. H. A. Blijde inkomst van Keizer Karei te Nijmegen, 1546. Oude Tijd 1874.

Met uitreksels uit de rekenboeken en afbeeldsel eener kan, waarin de stads eerewijn geschonken werd.

Six, R. C. en Aequooy, J. De Intocht van Keizer Karei V binnen Nijmegen, op 9 Pebr. 1546. Geschiedkundige aanteekingen tot toelichting der maskerade te houden door de leden van het Leidsche studentencorps, op 24 Juni 1890. Leid. 1890. 8°. met portr. van Karei V. Schevichaven, H. D. J. van, Prins, later koning Philips II,

te Nijmegen, in 1549. Penschetsen II.

Publicatie der godsdienstvrede te Nijmegen 1 Sept. 1566. Van Hasselt, Stukk. v. d. Vad. Historie D. I. bl. 84.

Dit stuk verschilt eenigszins van de kopie in het oud-archief berustende in bundel K, waar o.a. de laatste paragraaf niet te vinden is. Over deze troebelen zie de Chronyk van Nijmegen (uitg. in de Betouw bl. 128—135).

Publicatie, Vernieuwing van het bovenst.-verdrag. Wederdoopers uit de stad gebannen (21 Oct. 1566). Van Hasselt, Stukken I, bl. 108.

Beeldstormerij. Briefwisseling van den Magistraat met Brimeu betr. het kon. plakkaat om „kerckenscheinders by een ygelick te laeten doodslaen". Van Hasselt. Stukken D. I, bl. 88—92.

Forma des Eidts, so die inheimsche odir inwonende borgeren der stadt Nymegen doen sullen, die welcke begeren der Stat privilegien ende vryheden tho gebruicken ende tho genieten (22 Oct. 1566). Van Hasselt, Stukken, bl. 107. Indaging, namens den hertog van Alva, 13 Jan. 1568 van