is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden. Afdrukken van het tractaat vindt men bij Bor, Vad. Gescli.

boek XX, bl. 564 en bij In de Betouw, Handvesten bl. 297.

Hasselt, G. van, Brieven gewisseld tusschen Nijmegen met haar Spaansche bezetting en Arnhem, in 1587. Arnh. 1805, f°.

Guyot, P. C. G. De sluiting van het tractaat waarbij de stad Nijmegen in 1585 terugkeerde onder de gehoorzaamheid des Konings van Spanje. Nyhoff's Bijdr. D. VI.

— Lubbert Torck en de stad Nijmegen. Geld.

Volksalm. 1853.

Historia brevis rerum a Schenckio apud Noviomagenses, undecima Augusti gestarum; ex descriptione testis cujusdam oculati. Antwerp. 1589, 4°.

Van dit zeldzame geschriftje bezitten de üniversiteits bibliotheek te

Utrecht, en de Britisch Museum Library te London elk een exemplaar.

Een herdruk zag het licht door de zorg van den heer A. A. Looiien,

in 1880.

Jesus! *.* Rerum a Martino Schenkio apud Neomagenseis XI Augusti a Chr. M. D. LXXXIX. gestarum brevis historia, olim quödam a teste oculatö descripta, nune juxta exemplar Antverpiense in Germania quoque, etiamnunc a tyrannis undique vehementer, proh! vexata, edita, curante Jo. Frederico Hekelio.

Non opus multa in tyrannum vi unica saltem (saepissime) manu tactus ruit, immo ab optumis semper interit. Cygneae, M. DCLXXVI. 4°.

Exemplaar in mijn bezit.

Historia oder warhaffter Bericht was sich den 11 Augusti im 89 jar mit Martin Schencken zu Niimegen, in Geldern, zugetragen. Ingollstatt, 1589, 4°.

Exemplaar in de Gemeente bibliotheek.

Warhafftige Zeytung was sich begeben und zugetragen hat mit der Stadt Nimwegen und Martin Schaencken, 30 (sic) Aug. 1580. Lemga. 1589. 4°.

Newe Zeytung: Kurtze History deren ding, so sich mit Martin Schenck den 21 September zu Newmagen in Niderlandt verlauffen haben. Anno 1589. Beschriben von einen augenscheinlichen Zeugen.

3