is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Damit du sehest (Christlicher Löser) das sich der Barmherzige Gott, Vatterlich gegen die seinigen verhalte, so habe ich dir nit verbergen wöllen, Wie das er Newlich ein scharpffe Rhüt, mit welcher er so vil Christen ein zeyt lang gestrafft, Auch letzlich zerbrochen und ins Fewer geworffen habe, derhalben dir zu Trost dise Schenckische Hystorj, Welche zuvor von einem Augenscheinlichen Zeugen inn Latein beschryben, unnd zu Antorff getruct, Auch in unser Hoch-teutschen sprach auszgehen lassen wöllen. Augspurg, 1589, kl. 4°.

Exemplaar in de Rijks Universiteits bibl. te Leiden en in de Kon.

bibl. te Munchen.

Zeytung von Martin Schencken. Was sich zwiischen jm und der Stat Nimwegen hat zugetragen. Desgleichen auch, wie er im Warsser (sic) ertruncken und sein Leben geendet. Beschehen den 10 Augusti Anno 1589. Deszgleichen auch von (enz. inname en plundering van het vlek Grewer, 28 Aug. 1589) z. pl. 1589, 4°. 8 blz. houtsnede op den titel.

Exemplaar in de Kon. bibl. 's Gravenhage.

Poll, W. van de, Maarten Schenk-herinneringen, Geld.

Volksalm. 1892.

— — Het graf van Maarten Schenk, ziebov. bl. 16.

Christiaan Huygens te Nijmegen. Haag-

sche Jaarboekje 1897. Met portr. en facsimile zijner handteekening.

Waerachtige Beschryvinghe vant belech ende overgevinghe des stadts van Nieumegen aen ende in handen van zijn Excellentie graeff Maurisvan Nassou, prince vanOraengien, etc. Leyden 1591, 8 bl. Met houtsnee op het titelblad.

Een cort verhael: Vant beleg van Nimmeghen ende van Parijs, in Vranckrijck, het rechte flnael hoe dat in bey de steden ghestelt is, door 't spreken van twee personagien, waer van d' eerste is een borgher van Nimmegen, ende d'ander een Francoys, comende uit's Conincx leger voor Parijs. Delff, 1590, 8°. 8 blz.

In dit zeldzame berijmde stukje vertelt een proteslanscli ingezetene

van Nijmegen aan een Fransehman, de beleedigende behandeling die