is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nassauw, etc. etc. etc. tot erfstadhouder, capitain en admiraal-generaal over den furstendom Gelreen graafschap Zutphen binnen de stad Nymegen in den jare 1747 voorgevallen en gebeurt is. Nym. 1748, 4°.

Echt relaas van het gepasseerde nopens de afzettinge van de geheele magistraat der stad Nymegen, op Donderdag den 22 Augusty 1748. Amst. 1748, 4°.

Tweede of nadere missive van Nymegen, nopens de veranderinge der magistraats-persoonen; geschreven in dato den 24 Augusty 1748. Amst. 1748, 4°.

Schevichaven, H. D. J. van, Een historisch huis (episode uit de beroeringen van 1747—1748). Penschetsen I.

Aldewyl aan de ondergeschreve ter kennisse ende vervolgens ter handen gekomen is, enz. (De 10 ondergeteekenden verklaren dat zij niet van plan waren in de nacht van 12—13 Dec. 1747 de burgemeesters te doen onthoofden en een aantal andere personen uit de vensters van het stadhuis op te hangen). Nym. in plano.

Het beleg van Nijmegen in 1794. F. H. A. Sabron. De Oorlog van 1794 — 1795, op het grondgebied van de Vereenigde Nederlanden D. I. bl. 336. (Hierbij de schetsplannen van de attaque, kaarten Nos. 24 en 25).

Aarssen, A. Nijmegen van 6—9 November 1794. Een brief uit die stad en uit die dagen. Geld. Volksalm. 1899.

Dit is een afdruk van een op 4 blz. 4°. gedrukt blaadje, ten titel

voerende «Extract uit een brief van Nijmegen, van den 12Nov. 1794;"

zonder naam van drukker.

Mac Leod, N. Honderd jaren geleden. Nijmegens belegering door de Franschen en het einde der Schotsche regimenten, naar het dagboek van Norman Mac Leod, luit. kol. by het regiment Bentinck. Nijm. 1894, 8".

Schevichaven, H. D. J. van, Het planten van den Vrijheidsboom op de Markt. Zondag 30 Nov. 1794. Penschetsen III.

Poll, W. van de, Nijmegen in 1794. P. G. N. C. 4 en 11 Nov. 1894.

Rogge, Y. H. Nijmegen in 1795. Geschiedk. studiën, aangeboden aan prof. H. C. Rogge.

Schevichaven, H. D. J. van, Koning Lodewijk te Nijmegen. P. G. N. C. 16 April 1905.