is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelderland vergadert tot Zutphen. Geschreven tot Zutphen 5 Dec. 1702). Gevolgd door een Copia Protest. 16 bl. z. pl.

Misschien door Romswincbel geschreven.

Placaat. De Staeten des furstendoms Gelre, enz. (Amnestie voor de schuldigen aan de onlusten te Nijmegen, Tiel en Bommel, dd. 9 Dec. 1702). Arnh. 1702. 2 blz. fol. Goth. lett.

Generale en particuliere grieven en beswaren tot laste van d'ontsette regenten der vrye-rycks-stadt Nymegen. 1702, 4°.

Deductie van het voorstaan der privilegien of privé-voordeelen in den Quartiere van Nimegen. 4°. 16 blz.

Op het schutblat van het exemplaar van dit geschriftje in de Gemeente Bibliotheek, leest men de aanteekening : „Dit boeckie is by de oude regeeringh uytgegeven."

Publicatie. Borgermeesteren schepenen en raedt, sampt gemeensluyden der stadt Nymegen, enz. (Amnestie voor de ongeregeldheden en vernietiging der vonnissen uitgesproken 5 Dec. 1702 tegen Romswinckel c. s.) 22 Marty 1703. Nym. 1708 in plano.

Omstandich bericht van tgeene nu onlangs in de pro-

vintie van Gelderlandt ende voornamentlijck in de stad Nimegen bij de groote confusie, aenmerckens waerdig is

voorgevallen, sedert het laatst van 1702 tot nu

heden 1703 toe, ontrent de gemaeckte praetentien der

gemeens-luyden, burgerye, etc tot het verkiesen

en veranderen van den magistraet aldaer, enz. z. j. of pl. 4°. 16 blz.

Relation circonstancielle de ce qui s'est passé de remarquable depuis peu dans la province de Gueldre et principalement dans la ville de Nimègue, a 1'occasion de la grande confusion qu'il y a eu depuis la fln de 1'année passée 1702 jusqu'a présent 1703, par rapport aux prétentions faites des tribuns, de la bourgeoisie, etc. de la dite ville, pour y élire et changer le magistrat, après la mort du Roi de la Grande Bretagne, d'immortelle mémoire. De Lamberty, Mem. pour servir a 1'Hist. du XVIIP siecle. T. XII, p. 261.

Vertaling van het bovenstaande.