is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het slachten van een christen kint. Amst. 1716,8°. De remonstrantie aan den raad der stad Nijmegen, door de Joden. Amst. 1716, 8°.

Zie raadsbesl. 28 April 1716. Stukken deze zaak betreffende berusten in liet Oud-Rechterlijk archief der gemeente Nijmegen. Zie Inventaris bl. 114, N°. 15.

Bibliotheca Thysiana, of catalogus van verscheydene boeken naagelaten door Thys Lampoot, tyran van Gemeny, zal.' gedagtenis, z. pl. 1742, 4°.

Gemeny anagram van Nymegen. Pasquil op Matthias Lambertus Singendonck, heer van Dieden, tusschen 1721—36 meermalen burgemeester van Nijmegen, voorts schepen en raadslid.

Resolutie der stad Nymegen genomen tegens Godhardus Wilh. Vinman, predikant te Wichem en Leur over verscheidene oproerige expressien, door hem tegens de hooge overigheidt dezer Vereenigde Nederlanden, in een publyke reede-stonde, op den predik-stoel geuit te Nymegen. In presentie van verscheide overheden, op den 4 January 1747. De voorsz. resolutie exactelyck nagevolgt en na de authentique copye in druk uitgegeven. Amst. (1747) 4°.

G. W. Vinman, als proponent te Weurt bevestigd 1733, ontvangt Leur bij collatie 1737. + *20 juni 1770.

Voor-reden voor de eerste predikatie van den Wel.-Eerw. D". Godherdus Wilhelmus Vinman, predikant te Wichem en Leur, gedaan binnen Nymegen den 28 january 1748, nadat de magistraat aldaar haare resolutie tegen zyn Eer-waarde den 11 Jan. 1747 genomen, tot zyn eeuwige uitwerping uit haare Stadt en Schependom, hadden ingetrokken en geannuleert. Amst. z. j. 4°.

Waaragtig verhaal behelsende alle 't geene over 't de novo eligeren en aenstellen van den doorlugtigsten vorst Willem Carel Hendrik Friso, prince van Orange en Nassauw, etc. etc. etc., tot erfstadhouder, capitein en admirael generael over den furstendom Gelre en graapschap (sic) Zutphen binnen de stadt Nymegen in den jaare 1747 voorgevallen en gebeurt is; Alsmede 't geene door de heeren advocaat E. de Man, auditeur militaire, den advocaat Johannes Moorrees, Mr. Adr. de Mist, Isaak Ryn-