is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aarsen, A. Het St. Nicolaasgild te Nijmegen. Geld. Volksalm. 1874.

Reglement op de regering voor de stad Nymegen. (2 Nov. 1795), z. j. of pl. fol. 19 blz. bijlage 4 bl.

Voogt, W. J. Aanteekeningen betrekkelijk de Nijmeegsche vroedschaps- en vereering penningen. Amst. 1866, 8°.

Schevichaven, H. D. J. van, Een oud politie-reglement (1660) P. G. N. C. 10 Maart 1901.

De Nijmeegsche ambten en

gilden. P. G. N. C. 27 Nov. en 4 Dec. 1904.

Nijmeegsche Boekdrukkers.

P. G. N. C. 10, 17, 24 Maart 1895.

Het Nijmeegsche Burgerschap. P. G. N. C. 29 April en 6 Mei 1902.

[Pabst van Bingerden, J. M. van,] Naamlijst van personen die het Nijmeegs oud-burgerrecht bezitten, opgemaakt en vastgesteld by besluit van heeren regenten van het Oud-burgeren Gasthuis, van 18 Mei 1881. Nijm. 1881. 8°.

Schevichaven, H. D. J. van, Burgemeesters' Tractement. Penschetsen II.

— — — Het oudste rekenboek der

stad Nijmegen (1382). Penschetsen III.

— — — Een Jaar huishouden der

stad Nijmegen (1420). Penschetsen I.

N(eyboer), C. A. Eenige uittrekselen uit de rekeningen der stadsrentmeesters van Nijmegen, van 1801—1851. Met bijlagen. Overdruk uit de Gelderlander. 1902.

— — — — — Aanteekeningen uit raadsignaten van OudNijmegen, zonder volgorde van jaren of datums medegedeeld (1795—1825). Overdruk uit de Gelderlander, 1904.

Nijmeegs Handboekje of naamregister van de leeden van de regering. Nijm. 1777 en volg. jaren. 8°.

Jaarboekje voor Nijmegen. Aangeboden door de gemeenteboden, van af 1871. Nijm. kl. 8°.

H(oog Mzn., I. M. J.) Iets over de oudste predikanten van de Nederd. herv. gemeente te Nijmegen. P. G. N. C. 22 Juli 1906.