is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Le Roy, D. Afscheidspredikatie van Nymegen, uit Hebr. XIII, vs. 20 en 21.

Ü8. Le Roy wad predikant der Herv. Gemeente alhier, van 1695—1698,

in welk laatste jaar hij te Rotterdam beroepen werd. Er bestaan een

aantal geschriften van zijn hand. (v. d. Aa, Biogr. W.b. 161.)

Memorie ingeleverd bij den Grooten Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Nijmegen. Nijm. 1829, 8°. 8 blz.

Linde, A. van der, Het Nijmeegsch protest en strydschrift tegen de moderne theologie. Voorafgegaan door een woord van F. D. Sneltjes, hervormd ouderling te Nijmegen. Utr. 1865, 8°.

Schevichaven, H. D. J. van, De Nijmeegsche Broederschappen, Penschetsen III.

Joosting, J. G. Ch. Inventaris van het Oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen. Nijm. 1891, 8°.

Vorsterman van Oyen, A. A. Ellendige-en andere gevoegde Broederschappen te Nijmegen. Nederl. Leeuw, Mei 1884, Photo's van zegels.

Bergh, L. Ph. C. van den, De stichting van Dr. Burchard van den Bergh. Nijm. Bijzonderheden.

Kuffeler, J. C. T. van der Meer van, De stichting van Burghardt van den Bergh. Varia uit de Geschied, van Nijmegen. Overgedrukt uit de Gelderlander.

Instructie voor den administrateur der beurs gesticht door wijlen Dr. Burghard van den Bergh, onder beheer van den magistraat der gemeente Nijmegen. Nijm. 1858, 8°.

Afschrift van den brief van 25 Maart 1560, waarbij Dr. Borchardt van den Bergh, deken der Collegiale Kerk van St. Walburg, te Arnhem, zes beurzen te Nijmegen sticht, om zes jongelieden te Keulen of elders te laten studeren. Nijm. 1866, 8".

Overzetting in de tegenwoordig gebruikelijke taal van bovenst, brief. Nijm. 1905, 8".

Memorie betrekkelijk de stichting van Dr. Borghardt van den Bergh, opgemaakt door Mr. S. M. S. de Ranitz, ontvanger dier stichting. Nijm. 1905. 8°.

J. S. B. Aan Dorcas. Gelegenheidsversje bij haar zilveren feest, 12 Febr. 1863. Nym. 1863. 8°.

De nog steeds bloeiende liefdadige vereeniging Dorcas werd opge-