is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richt in 1838. C. H. Clemens wijdde haareen artikeltje en een gedichtje in de September-atlevering van zijn Maandboekje.

Ordres en reglementen voor den dienst in het garnisoen der der stadt Nymegen en onderhorige forten, gearresteert den 1 Sept. 1750. Nym. 1750, 8°.

Zonderlinge Discipline en exercitien van het guarnizoen te

Nymegen. Nederl. Jaarboeken 1750 II, bl. 144. Schevichaven, H. D. J. van, Vade-mecum van het Nijmeegsche garnizoen in 1750. Penschetsen D. III.

— — — De Genees- en heelkunst in

Oud Nijmegen. Penschetsen II.

Diemerbroeck, I. van, Tractatus de peste, in quatuor libros distinctus, truculentissimi morbi historiam ratione et experientia confirmatarn exhibens; ab auctore emendatus, plurimisque in locis adauctus. Amstel 1665, 4Ü.

Dit werk werd opgenomen in Isbr. de Diemerbroeck Opera Omnia Ultraj. CIO 10 CLXXXV, fo. en in verschillende talen vertaald

Einige Nachrichten so aus dem soliden Tractaten des hollaendischen medici I. de Diemerbroeck, so in der pest zu Nimwegen 1685, etc. Schlesische Infectionsordnung von 14 Febr. 1680, nebst einer Unterweisung von der itzt grassirenden Pest in Polen; von den Physicus der Stadt Bresslau abgefasset im Jahre 1708. Custrin, 1708, 4°. Staats Evers, J. W. Een merkwaardig boek over de Nij-

meegsche pest van 1686. P. G. N. C. 2 April 1879. N(eyboer,) C. A. De pest te Nijmegen in 1686—87. De Gelderlander 1902.

Aanmerkingen over de contagieuse siekte die regneert onder de paarden en hoornbeesten. Nym. (1705) in plano.

Beschrijving van een soort tongblaar, die de tong van het vee deed afvallen en de beesten binnen 24 uren doodde. Met genees- en voorbehoedmiddelen.

Degnerus, J. H. Historia medica de dysenteria bilioso-contagiosa, quae MDCCXXXVI. Neomagi et vicinis ei pagis epidemice grassatus fuit; in qua simul novorum quorundam remediorum antidysentericorum, nimirum corticis Simarubae, Radicis Salab, Trochiscorum Gitta Gambir et Corticis Mangostan effectus exploratur. Accidit relatio