is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissie van geneeskundig toevoorzigt aan de gemeente Nijmegen in eigendom overgegeven, bij de opheffing van die commissie, volgens de wet van 1 Juni 18G5. Nym. 1866, 8°.

HET RIJK VAN NIJMEGEN EN HET SCHEPENDOM. ')

t

Spaen, W. A. van, Van de Stad en het Rijk van Nijmegen. Oordeelk. Inleid, tot de Geschied, van Geld. D. IV.

[Wagenaar, J.] Beschrijving van het Ryk van Nymegen. Tegenw. Staat van Gelderl. (1741) bl. 242.

Schevichaven, J. van, Geschiedkundige plaatsbeschrijving van het Rijk van Nijmegen. Nijm. 1846. Met kaart en plattegrond.

Schevichaven, H. D. J. van, Het Rijk van Nijmegen, zijn dorpen en heerlijkheden. Bijdr. en Meded. van Gelre. D. III.

Organisatie en bestuur van het

Rijk van Nijmegen. Bijdr. en Meded. van Gelre. D. V.

Craandijk, J. In de buurt van Nijmegen. De Aarde en haar Volkeren 1900. Met afbeeld.

Landt-brieff van het Ryck van Nymegen, van den jaere 1582. Grt. Geld. Plactb. II, Append. bl. 1.

Gereformeerde Landt-rechten ende gewoonten van het Rijck van Nymegen. enz. Mitsgaders van de heerlijckheden ende gerichten daaronder ressorterende. Arnh. 1683, 4°.

Hetzelfde. Arnh. 1686, 4°.

Hetzelfde. Nijm. 1765, 4".

Hasselt, J. J. van, Aanteekeningen op de gereformeerde land-rechten ende gewoonten van het Ryck van Nymegen, enz. Nym. 1777, 8°.

Deze aanteekeningen zijn niet verder voortgezet dan de eerste XIII titels.

Een bladzijde uit de Gereformeerde Landregten, enz. in het Rijk van Nijmegen. Geld. Volksalm. 1874.

Betouw, A. in de, De succedendi ratione in Imperio Noviomagensi recepta. -Traj. 1777, 4°.

1) Voor de Rom. Oudheden buiten de Stad gevonden, zie boven Romeinsche Oudheden, bl. 2 en volgg.