is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schevichaven, H. D. J. van, Hees en zijn Oude buitenverblijven P. G. N. C. 25 Febr. en 4 Maart 1906.

Jonckers, J. H. De „dikke boom" te Hees (gedicht.) Met historische toelichting. Geld. Volksalm. 1891.

K—K, Chr. van der, uit het verleden. Een kleine gedachtenis aan den „dikken boom" te Hees P. G. N. C. 17 April 1904.

Schevichaven, H. D. J. van, Het Klooster te Neerbosch. P. G. N. C. 25 Dec. 1904.

Harencarspel, R. Scheers van, Het Geldersche polder-reglement in verband beschouwd tot de laatst goed gekeurde reglementen, ingevolge art. 222 der voormalige grondwet, met betrekking tot het dorp Neerbosch. Nijir. 1842, 8°.

Smits, Pzn F. W. De Weesinrichting van J. van 't Lindenhout, te Neerbosch. Geld. Volksalm. 1886, met plaatje.

Deth, G. van en Houten A. J. van, De Weesvader van 't Lindenhout ontmaskerd, Onthullingen over de Weesinrichting te Nijmegen. Amst. 1903, 8°.

Aan heeren leden der Staten van Gelderland. Verzoek van Mauritz de Bruijn, geërfde van Hatert, om de beslissing der Provinciale Staten in 1830, waarbij Hatert en Malden niet bij het Rijk van Nijmegen gebracht worden, te willen bekrachtigen. 1856, z. pi.

Bruyn, M. de, Het dorp Hatert en de Teersdijk, 1885—86. 8°. z. pl.

Poll, W. van de, Het leengoed de Dukenburg, in het schependom van Nijmegen, Bijdr. en Meded. van Gelre, I.

Schevichaven, H. D. J. van, DeBroerdijk, Penschetsen II.

Het Stadsdaal. P. G. N. C.

22 Dec. 1902.

Reglement op het gebruik van het Algemeene Kerkhof voor de onderscheidene gemeenten der Protestanten en van de Roomsch Katholijken te Nijmegen, ingaande met primo Januarij 1829. Nijm. 8°.

De Begraafplaats „Rustoord" bij Nijmegen. P. G. N. C. 28 Juli 1897.

Reglement en Tarieven voor de begraafplaats „Rustoord",